Deployment Addresses
Ethereum
BSC
Contract
Address
SOLV token
0x256F2d67e52fE834726D2DDCD8413654F5Eb8b53
Vesting Voucher Marketplace
0xD91A208995bfBde9D133c39417FBD352e595650b
SOLV Vesting Voucher
0xfdcdE28359Db316957534e825327d99D9f4a5d17
PRQ Vesting Voucher
0x705d6b0c912a33A8643b5F7E42B5c7CA386A3b32
DODO Vesting Voucher
0xaDB9AB302ECd551264a718d43aE6B3C255a8afa5
SFI Vesting Voucher
0x884F3b6d68DcC64bad97c84b5e32b80cE0EBBe7d
Auction Vesting Voucher
0xE995Aa82Ed3E0a3E86097D3d2914aA6AA20777Ab
PROM Vesting Voucher
0xb62d5ceb3668Fd7919e3ad860779B6c4AefFbE70
CLS Vesting Voucher
0xF97c35C542e0AD32E9B03967b41999A43ACbDBe3
BEL Vesting Voucher
0xF827E010D19d4dDe428D7DA00A2a0DfbeDE57921
vHIGH Vesting Voucher
0xcEfF847de8289a5D0d28D91c3CeB7Fa2e17EB27a
SLD Vesting Voucher
0x5c446Fb81924A9d6d4CA740145d7669b824af663
YIN Vesting Voucher
0x0d5a6FeFa731CB5842DF77f24a186e7EeD20B801
Contract
Address
Vesting Voucher Marketplace
0x758ae0c48ff013D18b3D63Ca79408e70A977d496
IDIA Vesting Voucher
0x0c491ac26d2cDDa63667DF65b43b967B9293161c
IF Vesting Voucher
0x3ebceb9989630b3f4E4Eb0C7263A07E8c515bE23
DODO Vesting Voucher
0xA88999C36fe36f6Df8D28b9cEAd38E1082D2F096
PROM Vesting Voucher
0x4A6c7ba0Cda9Bdc51Bd088Be20664926225BeEbF
BINO Vesting Voucher
0xe5ffDE144592121195d43fdfb3621fc7530c0040
SLD Vesting Voucher
0x81C0D9daaC377ACA9C51AC0FDdC2d01Cb004a8FE
VERA Vesting Voucher
0x928B35660F8388042d871E82EB40234901461354
CART Vesting Voucher
0xe973CdBe071D30977D42Aefc6720A5D65E406fB5
OSWAP Vesting Voucher
0x2883227b469612E1c94CB9d916556a19dD5FFE5C
WBNB Vesting Voucher
0xb142407b34d37E4c3B67422843feAdD07711F5AB
Last modified 5d ago
Copy link